Перевірка податкового обліку та звітності

Основна мета перевірки - діагностування стану податкового обліку та звітності підприємства, ВИЯВЛЕННЯ ЗОН РИЗИКІВ І ЗАПОБІГАННЯ штрафних санкцій, пов'язаних з порушенням законодавства з податків і зборів.

В умовах постійно мінливого і багато в чому суперечливого податкового законодавства України проведення податкової перевірки незалежними експертами (аудиторами) стає особливо актуальним.

Така перевірка дозволить керівництву компанії максимально знизити податкові ризики шляхом:

 •      ВИЯВЛЕННЯ ТА ОЦІНКИ ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ;
 •      Версії виявлених порушень;
 •      Використання рекомендацій аудиторів щодо порядку обчислення податків;
 •      Вдосконалення системи ведення податкового обліку.
 
Предметом нашої перевірки може бути: податок на прибуток, ПДВ, ПДФО та інші податки, збори.

У процесі надання послуг здійснюється:
 • Оцінка застосовуваної підприємством системи оподаткування, включаючи загальний аналіз і розгляд окремих елементів оподаткування, визначення основних факторів, що впливають на податкові показники;
 • Правова і податкова експертиза існуючої системи господарських взаємовідносин;
 • Аналіз методології податкового обліку;
 • Аналіз правильності податкових розрахунків та їх відповідність нормам чинного податкового законодавства;
 • Аналіз первинної та договірної документації підприємства;
 • Аналіз відповідності податкової звітності даним бухгалтерського та податкового обліку;
 • Перевірка правильності складання та подання податкової звітності.
Результати проведеного аналізу будуть нами пред’явлені Клієнтові на зустрічі з керівництвом підприємства у форматі круглого столу.

За результатами проведених робіт буде складений письмовий звіт, в якому будуть відображені виявлені невідповідності та РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо їх усунення.

Командна робота наших аудиторів, податкових консультантів та юристів забезпечить ефективне і раціональне рішення ваших проблем на основі глибокого знання українського законодавства.