Обов'язковий аудит фінансової звітності

Обов'язковий аудит фінансової звітності проводиться у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Обов'язковий аудит - перевірка річної та консолідованої фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення НЕЗАЛЕЖНОЇ ДУМКИ аудитора про відповідність звітності встановленим критеріям і загальноприйнятим правилам певної концептуальної основи (П(С)БО, МСФЗ (IFRS)).

Завданням обов'язкового аудиту є надання користувачам річної фінансової звітності (у тому числі регуляторним органам) впевненості щодо її повноти та достовірності.

За підсумками перевірки видається:

  • Аудиторський звіт про достовірність фінансової звітності та відповідність її встановленим критеріям і загальноприйнятим правилам концептуальної основи що застосовувалась;
  • Лист керівництву підприємства, що містить інформацію про проблемні питання, виявлені в результаті аудиту,  висновки та рекомендації щодо усунення виявлених невідповідностей.

При проведенні аудиторської перевірки та підготовки звіту ми керуємося Міжнародними стандартами аудиту (ISA), законодавством, що регулює аудиторську діяльність в Україні, та нормативно-правовими актами державних (регуляторних) органів, що регламентують проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності. Але ми не обмежуємося виконанням необхідних процедур по проведенню обов'язкового аудиту фінансової звітності. У ході аудиторської перевірки ми аналізуємо методологію ведення бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві та їх відповіднісь діючому законодавству,  надаємо консультації і практичну допомогу з виправлення наявних помилок, виявляємо податкові ризики діяльності підприємства та її обліку «очима податкового інспектора», що дозволяє нам  стати для клієнта постійними помічниками і надійними захисниками їх інтересів у контролюючих та судових органах.

Напрацьовані нами методики та підходи дозволяють нам в ОПТИМАЛЬНІ ТЕРМІНИ проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств.

ТОВ «АФ «Фактор-Аудит» успішно пройшло зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг (Рішення АПУ від 30.07.2015 № 313/4.1, Свідоцтво №0542 чинне до 31.12.2020), підтвердивши тим самим свої професійні навички та знання. Фірма включена до «Переліку аудиторських фірм, що відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту».

Суворе дотримання фахівцями нашої фірми Міжнародних стандартів аудиту та Кодексу етики бухгалтерів і аудиторів гарантує нашим Клієнтам і Партнерам професіоналізм та конфіденційність.