Обов'язковий аудит фінансової звітності

Обов'язковий аудит фінансової звітності проводитися у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Обов'язковий аудит - перевірка річної та консолідованої фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про відповідність звітності встановленим критеріям і загальноприйнятим правилам певної концептуальної основи (П(С)БО, МСФЗ (IFRS)).

Завданням обов'язкового аудиту є надання користувачам річної фінансової звітності (у тому числі регуляторним органам) впевненості щодо її повноти та достовірності.

За підсумками перевірки видається:

  • Аудиторський висновок (звіт) про достовірність фінансової звітності та відповідність її встановленим критеріям і загальноприйнятим правилам застосовуваної концептуальної основи;
  • Звіт (у формі листа керівництву підприємства) про проблемні питання, виявлених в результаті аудиту, що містить висновки та рекомендації щодо усунення виявлених невідповідностей.


При проведенні аудиторської перевірки та підготовки висновку (звіту) ми керуємося Міжнародними стандартами аудиту (ISA), законодавством, що регулює аудиторську діяльність в Україні, та нормативно-правовими актами державних (регуляторних) органів, що регламентують проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Напрацьовані нами методики та підходи дозволяють в ОПТИМАЛЬНІ ТЕРМІНИ проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств.

«АФ «Фактор-Аудит» успішно пройшла зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг (Рішення АПУ від 23.09.2010 № 220/4.1), підтвердивши тим самим свої професійні навички та знання.

Суворе дотримання фахівцями нашої фірми Міжнародних стандартів аудиту та Кодексу етики бухгалтерів і аудиторів гарантує всім нашим Клієнтам і Партнерам професіоналізм та конфіденційність.

  
АФ "Фактор-Аудит" провела обов'язковий аудит фінансової звітності:

  • за рік, який завершився 31 грудня 2010 на підприємствах:

     ПАТ «Прилуцький завод" Білкозин "»

     ПАТ «Полтавський завод медичного скла»

 

  • за рік, який завершився 31 грудня 2011 р., на підприємствах:

     ПрАТ «Фінпрофіль»

     ПрАТ «Комплекс Безлюдівський М'ясокомбінат»

 

  • за рік, який завершився 31 грудня 2012, на підприємствах:

     ПрАТ "Фінпрофіль"

     ПАТ "Полтавський завод медичного скла"