Юридичний супровід

I. Юридичний аутсорсинг


Юридичний аутсорсинг - комплексне правове обслуговування юридичних осіб та приватних підприємців, яке включає за бажанням клієнта будь-який спектр юридичних послуг, у тому числі консультаційні послуги, складання та правова експертиза документів, представництво інтересів тощо. 


1. Корпоративний блок

Розробка, внесення змін до установчих документів

Складання протоколів загальних зборів учасників, рішень засновників

Внесення змін до даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі

Супроводження здійснення реєстраційних дій нотаріусом

Консультації з корпоративних питань

 

2. Договірний блок

Перевірка надійності, податкового статусу контрагентів

Складання, правова експертиза договорів, додаткових угод до них

Проведення переговорів,  листування з контрагентами

Підготовка претензій, відповідей на претензії контрагентів

Консультації з договірних питань 


3. Кадровий блок

Складання, правова експертиза трудових договорів (контрактів), посадових інструкцій

Складання, правова експертиза наказів, розпоряджень з кадрових питань, особових карток працівника (П- 2)

Складання, правова експертиза колективного договору, положення про оплату праці,

правил внутрішнього трудового розпорядку, інших локальних нормативних актів

Консультації з кадрових питань 


4. Податковий та бухгалтерський блок

Податкове планування діяльності

Аналіз податкових ризиків окремих господарських операцій

Податкова експертиза договорів

Складання, правова експертиза первинних документів

Консультації з питань оподаткування, ведення бухгалтерського обліку

Інформування щодо змін у законодавстві, що можуть мати вплив на бізнес клієнта. 


 Вартість юридичного аутсорсинг:

Юридичних осіб та приватних підприємців з кількістю робітників до 10 працівників - 6500,00 за місяць 

Юридичних осіб та приватних підприємців з кількістю робітників до 20 працівників – 12 000,00 за місяць.

Юридичних осіб та приватних підприємців з кількістю робітників від 25 працівників – ціна договірна. Залежить від характеристики діяльності клієнта (кількості та напрямків видів діяльності, кількості укладених угод та господарських операцій на місяць, кількості працівників та інше). 


II. Правовий захист бізнесу

Правовий захист від втручання в господарську діяльність, від неправомірних дій та бездіяльності податкових органів здійснюється в наступних формах:

- правова експертиза запитів податкових органів, підготовка відповідей на них;

- підготовка документів для розблокування податкових накладних, розрахунків коригування;

- підготовка документів для виключення платника ПДВ з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості;

- супровід податкових перевірок;

- виїзд спеціаліста з метою захисту інтересів клієнта, зокрема при проведенні податкової перевірки

- складання заперечень на акт перевірки, скарг на рішення та дії (бездіяльність) податкових органів

- представлення інтересів клієнта в податкових органах

- оскарження рішень, бездіяльності податкових органів в адміністративному порядку;

- представництво та захист інтересів клієнтів у податкових спорах в судових органах всіх інстанцій

Ціна – договірна (залежить від  виду послуги та необхідного часу для її надання і розраховується, виходячи з вартості 1 години роботи Виконавця, що дорівнює 1200 грн.).


III. Визначення оптимальної схеми роботи

Метою визначення оптимальної схеми роботи є визначення схеми роботи за вибраними напрямками діяльності в рамках правового поля з коректним податковим навантаженням.

Визначення оптимальної схеми роботи включає:

- аналіз напрямків діяльності клієнта, його контрагентів (потенційних контрагентів);

- визначення виду договорів, схеми їх укладення для досягнення визначеної мети;

- розробка проектів договорів, їх додатків, інших невід’ємних частин договорів (за необхідності);

- рекомендації щодо оподаткування господарських операцій клієнта на підставі розроблених договорів.

Ціна - від 4800,00 грн. (залежить від видів діяльності клієнта, складності схеми роботи).


 IV. Податковий аудит ризиків бізнесу

Податковий аудит ризиків бізнесу – це експрес-перевірка податкового обліку клієнта в контексті операційної моделі бізнесу.

Податковий аудит ризиків бізнесу включає:

- експертиза документів клієнта в контексті операційної моделі бізнесу;

- виявлення податкових ризиків бізнесу;

- надання рекомендацій щодо мінімізації податкових ризиків;

- оптимізація існуючої системи оподаткування клієнта.

Ціна - від 4800,00 грн. та залежить від видів діяльності клієнта, кількості чинних угод та господарських операцій.