Ініціативний аудит фінансової звітності

Ініціативний аудит проводиться виключно з ініціативи господарюючого суб'єкта і дозволяє отримати об'єктивну інформацію від незалежних експертів (аудиторів) про фінансово - господарську діяльність компанії.

Аудит фінансової звітності передбачає перевірку річної фінансової звітності суб'єкта господарювання або його окремих складових з метою формування незалежної думки аудитора про відповідність звітності встановленим критеріям і загальноприйнятим правилам згідно певної концептуальної основі (П(С)БО, МСФЗ (IFRS), US GAAP та ін).
 
Аудит фінансової звітності допоможе підприємству в питаннях:
  • Оцінки ефективності обліку і внутрішнього контролю;
  • Виявлення порушень чинного законодавства та оцінці можливих ризиків;
  • Визначення прибуткових і збиткових напрямків діяльності.
За підсумками перевірки видається:
  • Аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності та відповідність її встановленим критеріям і загальноприйнятим правилам певної концептуальної основи;
  • Звіт (у формі листа керівництву підприємства) про проблемні питання, виявлені в результаті аудиту, що містить висновки та рекомендації щодо усунення виявлених невідповідностей, що ДОЗВОЛЯЄ підприємству своєчасно виявляти помилки, МІНІМІЗУВАТИ ФІНАНСОВІ РИЗИКИ і знаходити резерви для підвищення ефективності діяльності.
 
При проведенні перевірки ми застосовуємо напрацьовані нами методики та підходи, що дозволяють в ОПТИМАЛЬНІ ТЕРМІНИ проводити аудит фінансової звітності підприємств.
 
У своїй роботі ми керуємося Міжнародними стандартами аудиту (ISA) і законодавством, що регулює аудиторську діяльність в Україні.