Due Diligence (оцінка ризиків підприємства)

Головна мета Due Diligence надати Клієнтові найбільш ПОВНУ об'єктивну інформацію про реальний фінансовий стан підприємства і всі ризикі, які можуть значно погіршити його фінансовий стан.

Завданням Due Diligence є МІНІМІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ за всіма складовими діяльності аналізованої компанії.

Due Diligence - це процедура всебічного аналізу та перевірки правових, податкових, фінансових та інших аспектів діяльності компанії.

Правовий Due Diligence являє собою експертизу документів компанії, повний правовий аналіз ведення господарської діяльності компанії за певний період з аналізом усіх можливих ризиків.

Правовий Due Diligence включає в себе:
 • Правовий аналіз установчих документів;
 • Правовий аналіз формування статутного капіталу, складу учасників;
 • Перевірку прав на об'єкти нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок;
 • Перевірку законності здійснення господарської діяльності, істотних договорів;
 • Перевірку боргових зобов'язань;
 • Правовий аналіз спорів з державними органами, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами;
 • Перевірку прав на об'єкти інтелектуальної власності;
 • Дотримання законодавства у сфері трудових відносин, охорони праці.
За результатами робіт складається письмовий звіт про стан правової сфери діяльності підприємства, в якому будуть вказані конкретні операції правового характеру в діяльності компанії, будуть розкриті найбільш ймовірні наслідки, надані необхідні та вичерпні рекомендації.

Фінансовий Due Diligence передбачає аналітичний огляд та економічний аналіз фінансової інформації з метою оцінки реального фінансового стану компанії та наявних ризиків.

Фінансовий Due Diligence включає в себе:
 •  Аналіз облікової політики та системи бухгалтерського обліку;
 •  Інвентаризацію ключових активів;
 •  Оцінку системи внутрішнього контролю;
 •  Аналіз системи документообігу;
 •  Аналіз доходів у розрізі сегментів діяльності та основних контрагентів;
 •  Діагностика витрат за елементами і в розрізі сегментів діяльності;
 •  Аналіз статей активів і зобов'язань;
 •  Аналіз кредитного портфеля і застав;
 •  Аналіз руху грошових коштів.
За результатами робіт складається письмовий звіт про реальний фінансовий стан підприємства і ризики, які можуть значно погіршити його фінансове становище.
 
Податковий Due Diligence передбачає аналіз найбільш істотних статей податкової звітності компанії з метою отримання інформації про систему ведення податкового обліку, податкове навантаження і оцінку наявних ризиків.

Результати Податкового Due Diligence покликані не лише оцінити можливі податкові ризики компанії, але і стати основою для подальшого податкового планування.

Податковий Due Diligence включає в себе:
 • Діагностику системи податкового обліку на підприємстві;
 • Аналіз первинної та договірної документації компанії на відповідність її вимогам податкового законодавства;
 • Аналіз податкових аспектів у діяльності компанії з резидентами і нерезидентами;
 • Аналіз операцій з пов'язаними особами;
 • Аналіз відображення в податковому обліку нетипових операцій;
 • Аналіз правильності нарахування податків і зборів;
 • Оцінка ризиків потенційного донарахування податкових зобов'язань.
За результатами робіт складається письмовий звіт про стан податкового обліку та звітності компанії, існуючі ризики. Надаються рекомендації щодо усунення або максимального зниження виявлених податкових ризиків.