Бухгалтерський облік спільної діяльності без утворення юридичної особи

Бухгалтерський облік спільної діяльності без створення юридичної особи (далі - СД) здійснюється згідно з П(с)БУ 12 "Фінансові інвестиції" та Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2011 року № 1873 (далі – Методрекомендації № 1873).

Згідно цим метод рекомендаціям бухгалтерський облік СД веде оператор СД окремо від основного обліку, складає баланс та відповідні форми фінансової звітності. Окрім того, згідно п.153.14 ст.153 Податкового Кодексу України (далі – ПКУ) та наказу Мінфіна "Про затвердження форми Податкової декларації про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи та Порядку ведення обліку результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи" від 28.10.2011 року № 1352 (далі – Декларація № 1352 та Порядок № 1352), облік та звітність за результатами спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами договору, тобто, оператором спільної діяльності. Таким чином, останній формує окремий бухгалтерський облік СД, складаючи окремі форми фінансової звітності та податкову звітність за спеціальною формою.
При цьому інший учасник СД, що не є оператором (далі – учасник СД), відображає у своєму обліку вклади до СД, реалізацію СД ТМЦ (товарів) та отримання долі прибутку СД.
Методрекомендації № 1873 та П(с)БУ 12 не містять однозначного трактування щодо застосування рахунків бухобліку (та формування фінансової звітності відповідно) при обліку результатів СД. Тому можливо застосування двох варіантів:
 
 

Варіант 1. Для відображення у бухгалтерського обліку операцій з продажу товарів СД та визнання доходу при такому продажу застосовуються рахунки 702 "Дохід від продажу товарів" для відображення доходів, 90 "Собівартість реалізації" – для витрат. Визнання доходу на долю чистого прибутку, що припадає на долю учасника СД, відображається на рахунку 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів".

 

 
 

Варіант 2. Для відображення у бухгалтерському обліку операцій з продажу товарів СД та визнання доходу при такому продажу застосовуютьсярахунки 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" для відображення доходів, 94 "Інші витрати операційної діяльності" – для витрат. Визнання доходу на долю чистого прибутку, що припадає на долю учасника СД, відображається на рахунку 722"Дохід від спільної діяльності".

 

У таблиці 1.1 та 1.2 наведено приклад відображення господарських операцій по спільній діяльності за варіантом 1 та варіантом 2 відповідно.
Таблиця 1.1
Варіант 1
№ 3/п
Зміст господарської операції
Кореспонденція рахунків
Дт
Кт
Вклад у СД
1
Здійснено вклад у СД грошовими коштами
1831 "Довгостроковий вклад у СД"
31 "Рахунки в банках"
Продаж товарів СД
2.1
Реалізація
3772"Розрахунки по СД"*
 
702 "Дохід від продажу товарів"
2.2
Нарахування податкового зобов’язання по ПДВ
 
702 "Дохід від продажу товарів"
641 "Розрахунки за податками"
2.3
Віднесення до витрат собівартості реалізованих ТМЦ (товарів)
 
90 "Собівартість реалізації"
28 "Товари"
2.4
Отримання коштів за реалізовані ТМЦ (товари)
31 "Рахунки в банках"
3772"Розрахунки по СД"
Визначення фінансового результату від продажу товарів СД
3.1
Віднесення доходу, що припадає на власну долю учасника СД, до доходів майбутніх періодів
 
702 "Дохід від продажу товарів"
69 "Доходи майбутніх періодів"
3.2
Відображення доходу, який припадає на долю оператора СД
 
702 "Дохід від продажу товарів"
79 "Фінансовий результат"
3.3
Витрати
79 "Фінансовий результат"
 
90 "Собівартість реалізації"
Визначення результату діяльності СД
4.1
Визнання доходу на долю чистого прибутку
1832 "Приріст вартості чистих активів СД"
 
712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"
4.2
Формування фінансового результату по доходам СД
 
712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"
79 "Фінансовий результат"
4.3
СД реалізувала товар (в періоді, коли товар був реалізований)
69 "Доходи майбутніх періодів"
 
702 "Дохід від продажу товарів"
4.4
Формування фінансового результату по частині доходу від реалізації товарів СД, що припадає на власну долю учасника СД
 
702 "Дохід від продажу товарів"
79 "Фінансовий результат"
 
Таблиця 1.2
Варіант2
№ 3/п
Зміст господарської операції
Кореспонденція рахунків
Дт
Кт
1
2
3
4
Вклад у СД
1
Здійснено вклад у СД грошовими коштами
1831 "Довгостроковий вклад у СД"
31 "Рахунки в банках"
Продаж товарів СД
2.1
Реалізація
3772"Розрахунки по СД"*
 
712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів
2.2
Нарахування податкового зобов’язання по ПДВ
 
712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"
641 "Розрахунки за податками"
2.3
Віднесення до витрат собівартості реалізованих ТМЦ (товарів)
 
94 "Інші витрати операційної діяльності"
28 "Товари"
2.4
Отримання коштів за реалізовані ТМЦ (товари)
31 "Рахунки в банках"
3772"Розрахунки по СД"
Визначення фінансового результату від продажу товарів СД
3.1
Віднесення доходу, що припадає на власну долю учасника СД, до доходів майбутніх періодів
 
712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"
69 "Доходи майбутніх періодів"
3.2
Відображення доходу, який припадає на долю оператора СД
 
712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"
79 "Фінансовий результат"
3.3
Витрати
79 "Фінансовий результат"
 
94 "Інші витрати операційної діяльності"
Визначення результату діяльності СД
4.1
Визнання доходу на долю чистого прибутку
1832 "Приріст вартості чистих активів СД"
 
722 "Дохід від спільної діяльності"
4.2
Формування фінансового результату по доходам СД
 
722 "Дохід від спільної діяльності"
79 "Фінансовий результат"
4.3
СД реалізувала товар (в періоді, коли товар був реалізований)
69 "Доходи майбутніх періодів"
 
712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"
4.4
Формування фінансового результату по частині доходу від реалізації товарів СД, що припадає на власну учасника СД
 
712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"
79 "Фінансовий результат"
*Зверніть також увагу, що для відображення розрахунків за відвантажені товари (ТМЦ) СД (рядок 2.1 "Реалізація") можливо використовувати рахунок 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками".
 
Фінансова звітність учасника СД формується шляхом збільшення показників власної діяльності на суму, що відповідає його долі у активах та зобов’язаннях, які контролюються ним разом з іншими учасниками.
Складання балансу учасника СД відбувається наступним чином:
1.      Складається баланс підприємства з урахуванням господарських операцій, пов’язаних зі спільною діяльністю.
2.      У Балансі СД, який надано оператором СД, визначається доля підприємства по кожній статті активів та зобов’язань СД.
3.      Розраховується зведена сума по кожній статті активів і зобов’язань шляхом додавання відповідних рядків Балансу підприємства та частки підприємства по Балансу СД.
4.      Проводиться коригування: показник рядка 50 "Довгострокова дебіторська заборгованість" Балансу зменшується на суму вкладу в СД та приросту вартості чистих активів (розподіленого прибутку СД, який не виплачено учаснику - дебетове сальдо рах. 1831 та дебетове сальдо рах. 1832 відповідно) та одночасно зменшується показник строки 470 "Інші довгострокові зобов’язання" на суму вкладу до СД (дебетове сальдо рах. 1831) та показник строки 350 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" на суму невиплаченого прибутку (дебетове сальдо рах. 1832). Таке коригування необхідно оскільки частка учасника СД в активах та зобов'язаннях вже врахована у складі відповідних активів окремого балансу СД, наданого оператором СД (згідно п. 20 П(с)БО 12).
Складання Звіту про фінансові результати можливе також у двох варіантах (в залежності від обраного раніше варіанту відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій по СД – см. табл. 1.1 та 1.2):
по першому варіанту необхідна порядкова консолідація Форми №2 без урахування СД та Форми№2СД з коригуванням на суми внутрішніх розрахунків та перекласифікацією доходів та витрат ((доходи, що у СД відображаються за рядком 010 та витрати за рядком 040 необхідно перекласифікувати в інші операційні доходи (рядок 060) та інші операційні витрати (рядок 110) відповідно);
по другому варіанту консолідації як такої не відбувається. Доходи СД у долі учасника СД відображаються у загальній сумі його чистого прибутку. Всі особливості формування цього показника з урахуванням доходів СД розкриваються у примітках до річної фінансової звітності.
 
Мороз В.В., аудитор,
консультант КЦ "Фактор" з питань бухгалтерського обліку та оподаткування